PRAVIDLA

Závodí se na čas. Vyhrává dvojice, která proběhne anonymní (před závodem neznámou) trasu v nejkratším čase. Ten může být ale pozměněn (tj. prodloužen) trestnými minutami. Ty dvojice získá při nezvládnutí některé z disciplín, které vykonává během závodu. Za každou 1 nezvládnutou disciplínu dostává dvojice trestné minuty (např. + 6 minut k výslednému času). Každá dvojice se musí pokusit o zdolání dané disciplíny alespoň jedenkrát. Poté může pokus ještě jednou opakovat, v případě, že se to nepodaří ani napodruhé – automaticky získává trestný čas a pokračuje v závodu. V případě, že se na opakování disciplíny dvojice necítí, může po prvním pokusu požádat o přímé zapsání trestných minut a pokračovat v závodu. V případě, že bude dvojice pro absolvování discipliny potřebovat nereálné množství času, může pořadatel na místě rozhodnout o přidělení trestných minut a poslat dvojici dále. Přednost u plnění jednotlivé disciplíny, v případě že se dvojice na trase potkají, má dvojice, která zde byla první. Druhá dvojice čeká až do splnění úkolu první dvojicí. Celý závod (samotné disciplíny i běh mezi nimi) musí soutěžní dvojice absolvovat společně, k sobě sepnutá řetězy. Rozepnutí řetězu znamená diskvalifikaci. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech na místě objektivně rozhodnout. Proti rozhodnutí pořadatele není opravný prostředek. Na výhru není právní nárok.

 

VÝBAVA

Každý vězeň (soutěžící) musí mít jako soutěžní oděv před začátkem soutěže (šatna k dispozici na místě) montérky (modrý, popř. tmavý pracovní oděv), tmavé triko a pevnou tmavou obuv (kanady, pracovní boty, apod). Ze soutěže budou vyloučeni všichni, kdo nesplní tuto podmínku! Vyloučeny jsou teplákové soupravy a jiné např. sportovní oblečení. Pořadatel může na místě rozhodnout o výjimce v případě pravých vězeňských a jiných originálních oděvů.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Do soutěže se mohou přihlásit osoby od 18-ti let věku, kteří se prokážou platným občanským průkazem. Mladším závodníkům, tj. 15 - 18 let, je umožněno startovat pouze za přítomnosti minimálně jednoho z rodičů, který na místě registrace provede svým podpisem souhlas s jeho startem a oba se prokážou platným občanským průkazem. Tento úkon je možné provést i před samotnou soutěží a to stažením a vyplněním tohoto formuláře, a tento vyplněný formulář poté přiložit u zápisu v den soutěže. Závod je určen mužům i ženám, kteří mohou tvořit i smíšené dvojice. Soutěžící musí mít dobrý zdravotní stav, který jim dovoluje podniknout tento závod. Svůj zdravotní stav potvrzují, v den závodu, všichni soutěžící svým podpisem. Tímto také stvrzují, že budou soutěžit na vlastní riziko a v případě úrazu nebudou po pořadateli požadovat jakékoliv náhrady.
Pořadatelé a partneři soutěže si vyhrazují právo použít jména soutěžících a jejich fotografií či videí, pro vlastní reklamní kampaň, která je spojena s tou soutěží a jejich následné použití v médiích.

 

UPOZORNĚNÍ

Soutěžní dvojice budou k sobě připoutány řetězy (pouty), tudíž je nutno brát na toto zřetel a vyvarovat se tak nepatřičným pohybům, které by mohly mít za následek zranění. Trasa je vedena přes lesní porosty a mokřady, kde povrch není ideální pro běh či pěší túru a zároveň také skrz vodní plochy, proto musí být soutěžící schopní plavání a potápění, a to i ve dvojici. Trasa zároveň vede přes pozemní komunikace jakéhokoliv druhu, na kterých je nutné dbát na osobní bezpečnost a dodržovat platné zákony o silničním provozu, drážních tělesech, letovém provozu, apod.
Náročnost trasy, využití cest, chodníků, pěšin či zkratky přes přírodní porosty, apod., je vysloveně na rozhodnutí soutěžních dvojic. Pořadatel doporučuje využití, běžných a „prošlapaných“ cest a stezek, a je zakázán vstup na jakékoliv soukromé pozemky a překonávání jakýchkoliv zábran, zátarasů, apod.

 

 

 

Dobré ráno Bratislavo.
Dobré ráno. Pro informaci, tady je Vídeň.
Chystáme se na přistání Bratislavo.
Tady je opravdu Vídeň.
Vídeň?
Ano Vídeň.
Ale proč? My jsme chtěli do Bratislavy.
V tom případě přestaňte přistávat a zahněte doleva.