"Habsburk zrušil úmluvu s naším národem a proto my odpíráme zůstati déle v tomto područí. Chceme právo býti spojeni se svými slovenskými bratry. Svět se rozdělil a my nemůžeme státi stranou. Celá naše historie nás utvářela v boji proti útlaku, mocnářství a národnímu utrpení. Jsme lvy, které ochraňují orlice pod úpatím mocných tatranských štítů. Demokracie pro nás není prázdným pojmem. Jen porobené národy ví, co jest slovo svoboda. Ta se mnohdy musí vybojovat i za cenu nejvyšší. Proto jsme tady, Rastiku."

Tomáš G. Masaryk: Hovory s MRŠ, vlakové nádraží Uljanovka, patnáct měsíců před založením nového středoevropského státu

 

 

Od Jasině do Aše, svoboda je naše

 

 

Od Jasini do Aśo, swoboda bydźe naśo