Lidské pokolení. Jde stále a stále kupředu. Táhnete nás vpřed. Celé lidstvo. Díky vám dosáhneme ke hvězdám. Pánové, musíte splnit svou povinnost. Jste vůdci celého lidstva. Naše hvězdy. A proto, bezpečnost na prvním místě. Nemůžeme o naše hvězdy přijít. Za žádnou cenu. Proto s tím musíte souhlasit, ztotožnit se s tím. Být součástí celku. Podpis je pouhá formalita. Myslete na své rodiny. Mohlo by přijít vězení. Ale to se nestane, jelikož ve vás věřím. Vím, že to dokážete.

(externí poradce Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku a producent Nevada Films Studios)

 

 

K O Z O R O H   D V A